Quote of the Day

“จากกิจกรรมนักศึกษา เมื่อต่างคนต่างเติบโตมา เราก็ยังมีคอนเน็กชั่นที่ดีมากและกว้างขวาง เพราะเราปฏิบัติกับน้องด้วยความเท่าเทียม มีเหตุมีผล ไม่ผ่านการบังคับ ส่วนตัวเชื่อว่าโซตัสไม่ได้ทำให้ใครรักกันมากขึ้น เพราะเราเติบโตมาจากระบบไม่ว๊าก และมันพิสูจน์แล้วว่าทำให้คนรักได้มากกว่าการสมยอม”  

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.pub

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
 
 
 
2
 
4
 
5
 
8
 
10
 
11
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
 
 
 

Classifieds